Shytone.nl | privacy...
Ga naar de homepage van Shytone.nl!

Privacy op Shytone.nl!

De onderstaande informatie over pricacy op Shytone.nl is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stem je in met deze privacyverklaring.

Cookies? Prima hoor...

Shytone.nl verzamelt gegevens d.m.v. cookies. Hierdoor zijn wij in staat de website optimaal aan jou weer te geven en de website zo goed mogelijk te laten functioneren.

De cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen dus niet je naam, leeftijd en adres e.d. 'onthouden'. Wat er bijvoorbeeld verzameld wordt zijn instellingen, klikgedrag en zoekgedrag. En voorkeuren m.b.t. koopgedrag en surfgedrag. Al deze gegevens kunnen niet worden herleid naar jou persoonlijk.

Ook voor de advertenties is het handig gegevens te verzamelen. Adverteerders kunnen zo de juiste advertenties tonen, die overeenkomen met b.v. jouw surfgedrag of eerdere aankopen. Dat is niet alleen voor jou handig, maar ook voor de adverteerder en Shytone.nl.

Wij maken o.a. gebruik van Google Adsense en Google Analytics. Hier kan je meer informatie lezen over over het gebruik van gegevens door Google.


Bij het klikken van de 'akkoord-button' die bovenaan de website verschijnt ga je expliciet akkoord met het verzamelen van gegevens d.m.v. cookies op Shytone.nl.

Meer weten over de werking van cookies? Lees hier.

Hoeveel dagen nog?

Hoeveel dagen is het nog voordat het die ene speciale feestdag is en je een leuke kaart 'moet' sturen?! De tijd gaat zo snel, dat je het zo kan vergeten dat het alweer zo ver is!

Gratis kaarten voor e-mail, Whatsapp & Facebook!

Nog
Nog
Nog
Nog
Nog
Nog
Nog
Nog
Nog
Nog

Meer feestdagen vind je hier!

Gratis kaarten zoeken!

Heb je hier bij Shytone.nl niet de leuke gratis kaarten gevonden die je zocht?! Dat is jammer! Zoek hieronder naar andere leuke gratis kaarten en & e-cards!
Tot ziens op Shytone.nl!
home  :  links  :  privacy  :  copyrights  :  sitemap

Open your heart, with a Shytone card!  :  © 2022