Shytone.nl | nieuw... |
Ga naar de homepage van Shytone.nl!

De nieuwste kaarten!

Op deze plek staan de nieuwste kaarten van Shytone.nl. Soms maken we tientallen kaarten in één sessie, soms duurt het weken en dan wordt er maar 1 nieuwe toegevoegd. Er zit niet echt een duidelijke regelmaat in. Kom dus gewoon regelmatig even terug om hier de nieuwste gratis Shytone kaarten / e-cards te vinden en te versturen!

...

We hebben leuke gratis kaarten & e-cards voor e-mail, Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, Pinterest en andere social media... Voor verjaardagen, geboortes, verhuizingen... en bijvoorbeeld 'sterkte', 'sorry' en 'zomaar'.

Maar ook leuke gratis kaarten voor feestdagen zoals Kerstmis, Sinterklaas, Pasen en Oud & Nieuw. Voor elk moment en elk thema hebben we wel een toepasselijk kaartje. Voor het hele overzicht kun je op de homepage kijken.

...

Je kunt trouwens ook een echte kaart sturen via de post, maar dat is via een externe aanbieder, dat verzorgen wij niet zelf. Bij ons gaat alles digitaal, via social media!

...

Shytone kaarten zijn gratis en stuur je makkelijk en snel via bijvoorbeeld Instagram, Pinterest, Facebook of Twitter, of gewoon via de mail! Maak je keuze uit de leuke nieuwe gratis kaartjes onderop deze pagina en verstuur ze vandaag nog!

Open your heart with a Shytone card!

Hoe werkt het?

Gratis de nieuwste kaarten delen, supergaaf, maar uhhh... hoe doe je dat?

Klaar in 5 makkelijke stappen:

1. Kies het nieuwste kaartje dat je leuk vindt en wilt delen of versturen...
2. Pc / laptop; rechtermuisknop indrukken. Met Mobiel / tablet; met vinger op kaartje drukken, even ingedrukt houden...
3. Dan 'afbeelding opslaan (als)' kiezen...
4. Vervolgens het nieuwste kaartje meesturen als bijlage met je e-mail of delen via social media...
5. En klaar ben je!

Onze digitale kaartjes & e-cards mag je gratis van onze site downloaden om naar iemand te versturen. Maar alleen voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is verboden en de copyrights behoren tot Shytone.nl. Meer weten? Lees hier!

Gratis nieuwe kaarten:

Maak hier je keuze uit één van de allernieuwste gratis kaarten & e-cards van Shytone.nl. Net ontworpen, vers van de pers en recent uit Photoshop komen rollen; kies, klik & stuur! :)

...

...

...
...

...

...

En meer nieuwe kaarten...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Helaas, even geen kaartje...

Naar boven toe!

Andere kaart zoeken?!

Heb je helaas geen toepasselijke nieuwe digitale kaart of e-card kunnen vinden op deze pagina? Neem dan eens een kijkje bij één van de andere thema's op onze website!

Nieuw!

Het is natuurlijk het leukste als er iedere dag een nieuwe kaart of e-card hier is te vinden, maar dat lukt ons helaas niet. In totaal hebben we in die 20 jaar dat Shytone.nl bestaat, meer dan 1600 kaarten ontworpen, voor onze eigen website, maar ook voor klanten.

Inmiddels is Shytone.nl geen bedrijf meer, maar een hobbyproject en moeten we het onderhouden van de website en het ontwikkelen van nieuwe kaarten, in onze vrije tijd doen. En daar gaat behoorlijk wat tijd in zitten... Tijd die we uiteraard graag gebruiken om leuke teksten te bedenken, mooie foto's te maken & nieuwe kaarten te ontwerpen.

We hopen op jouw begrip dat we niet dagelijks nieuwe kaarten kunnen toevoegen op onze goed bezochte website. Zodra we nieuwe kaarten hebben geplaatst, op welk thema dan ook, kun je ze hier in ieder geval terugzien. Kom je snel weer eens langs?

Nieuwe kaarten zoeken!

Niet gevonden wat je zocht? Zoek hier naar andere leuke gratis kaarten & e-cards!
Tot ziens op Shytone.nl!
home  :  links  :  privacy  :  copyrights  :  sitemap

Open your heart, with a Shytone card!  :  © 2022