Shytone.nl | copyrights...
Ga naar de homepage van Shytone.nl!

Copyrights op Shytone.nl!

De onderstaande informatie over copyrights op Shytone.nl is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stem je in met deze verklaring.

Koppiereits... wasdat dan?

Alle op de website afgebeelde foto's, kaarten, andere grafische uitingen, teksten, alsmede het website-ontwerp zelf, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik, bewerking & vermenigvuldiging van deze kaarten, foto’s, teksten en het website-ontwerp, is nadrukkelijk verboden.

Hierop geldt een uitzondering voor het delen van onze kaarten via email en social media. De kaarten mag je wel gratis van onze site downloaden om naar iemand te versturen via b.v. e-mail, Whatsapp, Instagram, Facebook of andere social media!

Ook mag je het printen en naar iemand toesturen of boven je bed hangen. Maar uiteraard alleen voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is ten strengste verboden.

Wil je meer weten over copyrights? Lees hier.

Hoe zit het eigenlijk met privacy op deze website? Shytone.nl heeft hier een aparte pagina voor. Wil je meer weten over privacy en het gebruik van cookies op Shytone.nl, lees dan hier verder voor meer informatie.

Hoeveel dagen nog?

Hoeveel dagen is het nog voordat het die ene speciale feestdag is en je een leuke kaart 'moet' sturen?! De tijd gaat zo snel, dat je het zo kan vergeten dat het alweer zo ver is!

Gratis kaarten voor e-mail, Whatsapp & Facebook!

Nog
Nog
Nog
Nog
Nog
Nog
Nog
Nog
Nog
Nog

Meer feestdagen vind je hier!

Gratis kaarten zoeken!

Heb je hier bij Shytone.nl niet de leuke gratis kaarten gevonden die je zocht?! Dat is jammer! Zoek hieronder naar andere leuke gratis kaarten en & e-cards!
Tot ziens op Shytone.nl!
home  :  links  :  privacy  :  copyrights  :  sitemap

Open your heart, with a Shytone card!  :  © 2022